28 kwietnia br. skazani biorący udział w programie resocjalizacyjnym "Zikaron – Pamięć", w asyście funkcjonariuszy działu penitencjarnego, rozpoczęli w tym roku, wykonywanie prac porządkowych na Cmentarzu Żydowskim w Prudniku.

Osadzeni, którzy są kierowani do prac na trenie kirkutu w Prudniku oraz Białej, uczestniczą, w realizowanym od ponad 8 lat programie resocjalizacyjnym "Zikaron - Pamięć", którego celem jest zachowanie elementów dziedzictwa kulturowego Polaków i Żydów oraz pamięć o walce i męczeństwie obu narodów. Program ten jest jednym z elementów prowadzonej w Areszcie Śledczym w Prudniku, szeroko rozumianej edukacji historyczno patryjotycznej dla skazanych, podzielonej na dwie części. Część edukacyjną, obejmującą różnego rodzaju prelekcje, oglądanie filmów oraz spotkania z historykami oraz część praktyczną  - wykonywanie przez skazanych prac porządkowych oraz drobnych prac konserwatorskich na Cmentarzu Żydowskim w Prudniku oraz w Białej. Właśnie takie prace porządkowe zostały zapoczątkowane.
 
Tekst i zdjęcia: kpt. Artur Pikuła

Galeria zdjęć

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej