Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Prudniku skierowali skazanych do corocznych prac porządkowych na Cmentarzu Żydowskim w Białej oraz w Prudniku. To praktyczna część programu resocjalizacyjnego "Zikaron - Pamięć", w którym uczestniczą skazani.

Prace wykonywane przez skazanych nadzorowali funkcjonariusze działu penitencjarnego. Od ponad 8 lat kadra prudnickiego aresztu śledczego opiekuje się oraz dba o porządek nad kirkutem w Prudniku. Od czerwca 2015 roku, za zgodą Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy oraz dzięki uzgodnieniom z samorządem gminy Biała, areszt wziął pod opiekę również kirkut w Białej, który jest największą tego typu nekropolią na Śląsku Opolskim.

Program resocjalizacyjny "Zikaron - Pamięć" ma na celu zachowanie elementów dziedzictwa kulturowego Polaków i Żydów oraz pamięć o walce i męczeństwie obu narodów. Ponadto program ten jest jednym z elementów prowadzonej w Areszcie Śledczym w Prudniku szeroko rozumianej edukacji historyczno - patriotycznej dla skazanych. Działania dzielą się na dwie części. Część edukacyjną, obejmującą różnego rodzaju prelekcje, projekcje filmów oraz spotkania z historykami. Część praktyczną, realizowaną poprzez wykonywanie przez skazanych prac porządkowych oraz drobnych prac konserwatorskich na Cmentarzu Żydowskim w Prudniku oraz w Białej.

Tekst oraz zdjęcia: kpt. Artur Pikuła

Galeria zdjęć

Film - Prace porządkowe na kirkutach - dostępny w załączniku poniżej

slajd_prace kirkut.jpg

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej