W styczniu br. mijają dwa lata od kiedy w prudnickim areszcie śledczym oddano do użytku halę produkcyjną w ramach programu "Praca dla więźniów". Czas ten przyniósł realne korzyści zarówno społeczeństwu, jak i samym skazanym.

Obecnie zatrudnieni w hali skazani wykonują elementy oświetlenia do mebli na rzecz jednej z firm działających na lokalnym rynku. Współpraca Aresztu Śledczego w Prudniku z kontrahentem sięga 2009 roku, kiedy to skazani w celach mieszkalnych wykonywali pracę nakładczą na rzecz tej firmy. Teraz więźniowie pracują w nowoczesnej i odpowiednio wyposażonej hali produkcyjnej.

W warunkach izolacji więziennej, praca jest jednym z najważniejszych oddziaływań resocjalizacyjnych, w przygotowaniu osadzonych do readaptacji społecznej. Ponadto, co jest bardzo ważne, skazani dzięki swojej pracy spłacają posiadane zobowiązania finansowe, w postaci wierzytelności alimentacyjnych oraz zasądzonych przez sądy zobowiązań finansowych.

Średnie zatrudnienie odpłatne skazanych w skali miesiąca w Areszcie Śledczym w Prudniku w 2017 roku wyniosło 57 więźniów. Natomiast średnia liczba osadzonych posiadających zadłużenie alimentacyjne wśród osadzonych zatrudnionych odpłatnie to 23 skazanych na 29 posiadających zasądzone zajęcia alimentacyjne. Średnie zatrudnienie (odpłatne i nieodpłatne) skazanych w skali miesiąca w prudnickim areszcie śledczym w 2017 roku wyniosło 74 osadzonych. Dla prówniania – w 2016 roku było to 68 skazanych.

W 2017 roku skazani zatrudnieni odpłatnie w Areszcie Śledczym w Prudniku, wypracowali kwotę brutto 619 490,00 zł. Z tego dokonano potrąceń na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz  Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy – w kwocie 267 838,00 zł oraz na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – w kwocie 55 812,00 zł. Z wymienionego wynagrodzenia skazanych dokonano również potrąceń na zajęcia komornicze (alimenty oraz inne zobowiązania sądowe) – na kwotę 71 164,61 zł.

Tekst: kpt. Artur Pikuła
Zdjęcie: mł chor. Mateusz Mroczka

Więcej na ten temat:
TVP 3 Opole - Skazani sposobem na oszczędności w samorządach

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej