Kadra Zakładu Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu spotkała się z kierownictwem Aresztu Śledczego w Poznaniu w Oddziale Zewnętrznym w Koziegłowach.

Na spotkaniu prócz wizytacji nowopowstających obiektów penitencjarnych uściślono zakres i charakter współpracy naszej jednostki ze środowiskiem naukowym.

Zaplanowano wstępnie i omówiono optymalne formy oddziaływań przewidziane dla osób pozbawionych wolności.

Rozmowy kontynuowane są z uwagi na fakt realizacji projektu pn. "Pilotażowe kompleksy penitencjarne" w ramach Programu "Sprawiedliwość" Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Warto pamiętać, że nowoczesne rozwiązania realizowane w ramach ww. Projektu otwierają nową przestrzeń dla świata penitencjarnego i nauki.

Proces resocjalizacji, w nowych przestrzeniach penitencjarnych, oparty o naukę, to kolejny elementem społecznej readaptacji skazanych.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-poznaniu-pilotazowe-kompleksy-penitencjarne-z-wizyta-w-poznaniu

tekst: mjr Tomasz Kilarski
zdj.: ppłk Marcin Banaszczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej