W dniu 04.03.2024 roku naszą jednostkę odwiedzili znani sportowcy. Pan Michał Karmowski kulturysta, były mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski, wicemistrz Europy, V zawodnik świata i członek kadry narodowej w kulturystyce oraz Pan Patryk Zaborowski Trener Kadry Narodowej Polskiego Związku Kickboxingu.

Od kilku lat cyklicznie wraz z Stowarzyszeniem Akademia Sportu sportowcy odwiedzają Zakłady Poprawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w całej Polsce z przesłaniem ich życiowych doświadczeń a przede wszystkim edukowania poprzez sport . W Areszcie Śledczym w Poznaniu nasi goście spotkali się z osadzonymi młodocianymi prowadząc warsztaty sportowe promujące zdrowy styl życia. Celem spotkania było pokazanie, że sport i wychowanie fizyczne mają ogromne znaczenie w procesie kształtowania charakteru młodych ludzi. To jak bardzo wpływają na ich stałość woli - czyli przestrzeganie zasad oraz społecznie pożądanych postaw, siłę woli - czyli wykonywanie trudnych ćwiczeń oraz samodzielność woli, czyli praktyczność w działaniu przy pokonywaniu przeszkód. W rozmowach sportowcy przeplatali własne doświadczenia z filozofią sportu, pracy nad ciałem i umysłem, i przekonywali, że ciężką pracą można odnieść sukces. Najważniejszymi zagadnieniami omawianymi na warsztatach były: rola i znaczenie sportu w życiu jednostki, w jaki sposób sport może spełniać swoją funkcję wychowawczą, oraz główne idee kultury sportowej na przestrzeni wieków.

 

Tekst: mjr Anna Michalik-Matuszak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej