Program readaptacji społecznej „Warsztaty Terapii Zajęciowej- Arteterapia jako technika plastyczna” poprzez wykorzystanie różnych form prac plastycznych daje osobom skazanym możliwość wyrażenia swoich przeżyć i emocji w bezpiecznych warunkach.

Programy resocjalizacji realizowane w Areszcie Śledczym w Poznaniu oparte są przede wszystkim na modelu korekcyjnym, terapeutycznym, sportowym oraz artystycznym z wykorzystaniem różnych form oddziaływań. Wchodzące w ich zakres programy są formą oddziaływania na różne sfery funkcjonowania osadzonych celem ich lepszego uspołecznienia zarówno w warunkach penitencjarnych, jak i pozawięziennych. W procesie resocjalizacji programy sprzyjające readaptacji społecznej o charakterze kulturalnym zajmują szczególną rolę. Sztuka pozwala osadzonym na odnalezienie kontaktu z własnymi emocjami, wyrażania i rozumienia uczuć. Podnosi poczucie wartości, pozwala na poznanie swoich możliwości często nieuświadomionych. Udział w takich zajęciach pomaga we wzmocnieniu samodyscypliny, systematyczności czy poczucia współodpowiedzialności. Jednym z takich programów są „Warsztaty Terapii Zajęciowej- Arteterapia jako technika plastyczna” -program zajęć wykorzystuje różne formy plastyczne, dając możliwości symbolicznego wyrażania przeżyć i emocji w bezpiecznych warunkach. Pomaga wyzwolić kreatywność, uwierzyć w siebie, wchodzić w pozytywne relacje z innymi, odnaleźć sens i swoje miejsce w świecie mimo kary pozbawienia wolności. Zajęcia pozwalają osadzonym zarówno na czynny (poprzez udział w wystawach i wernisażach oraz uczestnictwie w zajęciach warsztatowych) lub bierny (literatura i film) kontakt z kulturą i sztuką.


 

Tekst: mjr Anna Michalik-Matuszak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej