Od 1 do 5 kwietnia w Poznaniu odbędzie się VI Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej.

Organizatorem konkursu jest Areszt Śledczy w Poznaniu i Teatr Ósmego Dnia. Konkurs jest skierowany do wszystkich skazanych w polskich zakładach penitencjarnych. Celem wydarzenia jest zainteresowanie jednostek penitencjarnych twórczością teatralną osób pozbawionych wolności i zachęcenie ich do spróbowania własnych sił w tej ciekawej, ale i trudnej zarazem dziedzinie sztuki. Konkurs ma charakter innowacyjny, który pozwala wnieść nowe treści oraz rozwiązania do obecnie funkcjonującego systemu penitencjarnego. Do udziału w konkursie zgłosiło się dotychczas 9 grup teatralnych z całej Polski. Poznań reprezentować będzie w tym roku grupa teatralna "Próba", wywodząca się z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu, laureat ubiegłorocznego konkursu. Poza konursem w wydarzeniu weźmie też udział grupa teatralna "Wikingowie", której aktorami są osoby bezdomne. W chwili obecnej trwają próby, dokonywane są ostatnie poprawki w scenariuszach. 

 

ppor. Mariusz Szymański

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej