Obecnie coraz więcej dzieci doskonali sztukę przeszukiwania Internetu, świata stworzonego przez dorosłych, dla dorosłych. Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne o tematyce zagrożeń wynikających z cybeprzestępczości oraz rozpowszechniającej się mowie nienawiści w internecie, powinny być adresowane już do dzieci ze szkoły podstawowej. Dlatego ppor. Marlena Przybył, wychowawca z Aresztu śledczego w Poznaniu, przez 2 dni prowadziła zajęcia edukacyjne z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie.

To właśnie dzieci narażone są najbardziej na negatywny wpływ niekontrolowanego korzystania z internetu, a także na pokusę szybkiego i zgubnego eksperymentowania z dopalaczami.

Dostępność, stopień szkodliwości na zdrowie i potencjał uzależniający dopalaczy jest przedmiotem wielu badań i analiz wciąż aktualizowanych ze względu na liczbę znanych i ciągle wynajdowanych substancji psychoaktywnych. Ze względu na szybko zmieniające się prawo, zakazujące jednych substancji, szybko znajdują się zamienniki, których niestety nikt w tak szybkim czasie nie jest w stanie przebadać, więc nieznane jest ich działanie na organizm. Dopalacze to specyfiki o działaniu stymulującym, relaksującym, halucynogennym oraz psychodelicznym. Są to substytuty istniejących narkotyków, jednak zarówno ich skład, jak i działanie jest dotąd nieznane i zmienne. Jedne mają znacznie słabsze działanie od swoich pierwowzorów, inne natomiast są o wiele silniejsze i bardziej toksyczne, co powoduje liczne przypadki ciężkich zatruć. Uczniowie klas 6, 7 i 8 wzięli udział w zajęciach, które przedstawiły dopalacze jako jednoznacznie niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia.

Drugim, równie ważnym tematem poruszonym w trakcie zajęć profilaktycznym była szeroko pojmowana mowa nienawiści w internecie. Hejtowanie kolegów w sieci może doprowadzić do depresji, a nawet w skrajnych przypadkach do prób samobójczych. Dzieci zostały wyczulone, na to z kim zawierają znajomości poprzez komunikatory internetowe oraz media społecznościowe. Uczyły się reagować na zaczepki przez nieznajome osoby, które mogłyby chcieć wykorzystać ich brak doświadczenia, młody wiek.

Dwa dni, które minęły w atmosferze ciekawych doświadczeń, zwieńczyło spotkanie z rodzicami i gronem pedagogicznym. Rodzice zostali zapoznani z tematyką zajęć oraz poziomem wiedzy dzieci przed i po zajęciach. Zachęcono do uważnego obserwowania dzieci i zwracania uwagi na ewentualne sygnały ostrzegawcze. Czas poświęcony młodzieży jest czasem bezcennym. Profilaktyka w tak młodym wieku może tylko zaowocować sukcesem w przyszłości.

 

ppor. Marlena Przybył, ppor. Mariusz Szymański

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej