Spotkanie z byłym więźniem reżimu stalinowskiego.

25 lipca do Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu przybył Pan Zenon Wechmann przewodniczący oddziału wielkopolskiego Związku Więźniów Politycznych Okresu stalinowskiego 1939-1956, harcerz, członek konspiracyjnej organizacji powstałej w kręgu „Zastępu wilków” V Hufca ZHP w Poznaniu, więzień polityczny, uczestnik poznańskiego Czerwca'56, działacz konspiracyjny na rzecz internowanych w okresie stanu wojennego i wreszcie przyjaciel młodzieży, propagator wydarzeń historycznych, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Pan Zenon Wechmann, chętnie spotkał się z osadzonymi w jednostce, opowiedział im o swojej działalności z czasów wojny i okresu powojennego. Opowiedział historię swojego aresztowania, pobytu i przesłuchaniach w UB, wreszcie o warunkach odbywania kary pozbawienia wolności.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony osadzonych a historia Pana Wechmanna wywarła na nich ogromne wrażenie.

W ramach projektu „Osadzeni w mieście”będziemy współpracować z naszym gościem i Gabinetem Prezydenta miasta Poznania w organizacji uroczystości upamiętniających ofiary reżimu stalinowskiego.

 

mjr Małgorzata Tyrakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej