„W naszej pracy ważne jest aby kierować się empatią”, powiedziała kpt. Jadwiga Janowicz-Nowak, specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, podczas seminarium: „Formy pomocowe dla osób skazanych w probacji oraz przebywających i opuszczających jednostki penitencjarne na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Polski”

W czasie seminarium, które odbyło się w dniu 24 października 2019 roku, w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, uczestnicy mieli możliwość dowiedzieć się jak funkcjonuje system penitencjarny w Stanach Zjednoczonych.

Zaproszeni goście omówili tematy:

  • Mario A. Papparozzi - „Probacja w Stanach Zjednoczonych-zakres działań”,
  • Gary Hinzman - „Pomoc społeczna dla osób dysfunkcyjnych i opuszczających zakłady karne”,
  • Bruce Vander Sanden - „Pomoc postpenitencjarna dla osób skazanych opuszczających zakłady karne w Stanach Zjednoczonych”.

Polscy specjaliści przedstawili w swych prelekcjach, w jaki sposób realizowana jest pomoc postpenitencjarna dla osób przebywających w warunkach izolacji penitencjarnej, zagrożonych wykluczeniem społecznych, osób uzależnionych i ich rodzin.

ppor. Marlena Przybył

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej