Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński, na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu płk Cezarego Kosacza, z dniem 4 marca 2021 roku powołał na  stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu kpt. Łukasza Piotrowskiego.

Kpt. Łukasz Piotrowski służbę rozpoczął 1 września 2006 roku na stanowisku młodszego wychowawcy działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym we Wronkach. W latach 2011 do 2013 pełnił funkcję zastępcy kierownika działu penitencjarnego.

Od 2013 roku służbę zaczął pełnić w Areszcie Śledczym w Poznaniu, gdzie został kierownikiem działu penitencjarnego. W roku 2016 został specjalistą ds. penitencjarnych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu. Od dnia 1 kwietnia 2019 pełnił służbę zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu, by z dniem 4 marca 2021 roku zostać powołanym na stanowisko dyrektora tejże jednostki.

foto: mjr Marcin Błaszczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej