W OZ w Poznaniu odbył się koncert grupy Rotacja, którą tworzą osadzeni z tutejszego oddziału.

Gospodarzem wydarzenia był z-ca dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu mjr Tomasz Balant. Na występ przybyli zaproszeni goście: Pani Aleksandra Banasiak, uczestniczka poznańskich czerwcowych wydarzeń, Pan Zenon Wechmann, Prezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Pani Joanna Skrzypek, z-ca dyrektora Biura Prezydenta miasta Poznania, Pani Joanna Baszyńska, przedstawicielka Stowarzyszenia Na TAK, Pani Ewa Wójciak, aktorka Teatru Ósmego Dnia, Pan Jacek Chmaj, scenograf Teatru Ósmego Dnia. Wszystkie te osoby są ściśle związane z działalnością kulturalno-oświatową prowadzoną na terenie jednostki. Prowadzą prelekcje, zajęcia, zapraszają grupy osadzonych do współpracy przy organizacji różnego rodzaju uroczystości (w tym patriotycznych) i akcji charytatywnych.

Grupa zagrała utwory zespołów: Breakout, Dżem, 123, Lombard, wykonała również piosenki Czesława Niemena, Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego i Tadeusza Woźniaka.

Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem wśród osadzonych. Zespół został przede wszystkim doceniony przez zaproszonych gości. ROTACJA zagrała bardzo dobry koncert, na wysokim poziomie artystycznym. Oklaskom nie było końca.

 

mjr Małgorzata Tyrakowska / ppor. Mariusz Szymański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej