Osadzeni wykonali prace artystyczne, które zostały przekazane na charytatywne kiermasze świąteczne.

Dzięki prężnej działalności pracowni plastycznej funkcjonującej w ramach programu resocjalizacji sprzyjającemu readaptacji społecznej „Warsztaty terapii zajęciowej - arteterapia jako forma terapii za pomocą sztuk plastycznych dla osób pozbawionych wolności w Areszcie Śledczym w Poznaniu” uczestnicy zajęć wykonali prace artystyczne, które zostały przekazane na kiermasze charytatywne, m.in. do Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie oraz do International School of Poznań w Poznaniu.

Arteterapia zmierza do wyrażania i przekazywania własnych uczuć przez twórczą ekspresję. Poprzez twórcze działania uczestnicy zajęć arteterapeutycznych ujawniają swoje intrapsychiczne konflikty, także te, których nie potrafią wyrazić w sposób werbalny. Jest skutecznym sposobem przeciwstawiania się niedostosowaniu społecznemu.

 

por. Anna Michalik / ppor. Mariusz Szymański

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej