W Areszcie Śledczym w Poznaniu realizowany jest program resocjalizacji sprzyjający readaptacji społecznej osób zagrożonych procesem samobójczym.

W programie wykorzystywane są metody pracy grupowej i indywidualnej. Każde spotkanie w ramach socjoterapii zwykle rozpoczyna się ćwiczeniem integrującym grupę. Celem jest zapewnienie bezpiecznego środowiska. Stawia się także na psychodramę, czyli odgrywanie krótkich scenek tematycznych. W przypadku trudności emocjonalnych uczestników stosuje się ćwiczenia rozwijające komunikację oraz zdolności osobiste, w tym asertywność czy umiejętność współpracy.

Zajęcia socjoterapeutyczne mają swoistą strukturę. Zwykle odbywają się w blokach tematycznych. Pierwsze spotkanie ma charakter integracyjny, obejmuje ćwiczenia integrujące grupę oraz polega na spisaniu kontraktu zajęć. Jest to lista zasad, jakie obowiązywać będą na każdym spotkaniu socjoterapeutycznym. Przykładowe reguły: "Nie oceniamy innych", "Gdy jedna osoba mówi, inne słuchają", "Nie śmiejemy się z nikogo", "Każdy ma prawo odmówić odpowiedzi, gdy nie chce mówić", itp. Zasady mają sprawić, by każdy poczuł się na zajęciach bezpiecznie. Rozpoczęcie spotkania ma miejsce w chwili, gdy wszyscy uczestnicy zaakceptują reguły. Następnie wykonywane są kolejne ćwiczenia wraz z omówieniem, gdy jest to konieczne. Pod koniec zajęć uczestnicy mają okazję do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń.

Metody socjotechniczne w realizacji zajęć uwzględniają uwarunkowania zdrowotne, zainteresowania i umiejętności osadzonych. Każda technika jest indywidualnie dobierana do predyspozycji osobowościowych, występujących zaburzeń, czy poziomu intelektualnego skazanego. Ponadto uczestnicy zajęć są objęci oddziaływaniami psychologicznymi. Wchodzące w zakres programu cele dydaktyczne i terapeutyczne są formą oddziaływania na rożne sfery funkcjonowania osadzonych zagrożonych procesem suicydalnym celem prawidłowego ich funkcjonowania w warunkach penitencjarnych, jak i pozawięziennych.

kpt. Anna Michalik / por. Mariusz Szymański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej