Współpracujące z aresztem Stowarzyszenie Na Tak opiekujące się osobami z niepełnosprawnościami oraz Fundacja Pragmatiq, zaprosiły osadzonych do współpracy przy technicznej obsłudze XLPL EKIDEN TEAM BIULDING MARATHON.

W biegu sztafetowym wzięło udział prawie 300 sześcioosobowych drużyn, które rywalizowały ze sobą na dystansie maratońskim. W tym roku 42,195 zł od każdej drużyny oraz dochód z przeprowadzonej loterii fantowej został przekazany Stowarzyszeniu Na Tak. Grupa wolontariuszy z OZ w Poznaniu i OZ w Rosnowie zaangażowała się w prace porządkowe przed, w trakcie i po biegu. Osadzonych do udziału w tym przedsięwzięciu motywował cel, którym była pomoc podopiecznym stowarzyszenia w sfinansowaniu dla nich obozu rehabilitacyjnego.

mjr Małgorzata Tyrakowska, kpt. Jan Kurowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej