Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Marceli Sauermann delegował do czasowego pełnienia służby na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu kpt. Wojciecha Dziubę.

Kpt. Wojciech Dziuba jest funkcjonariuszem z wieloletnim doświadczeniem.  Służbę rozpoczął w 2002 roku na stanowisku strażnika działu ochrony w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Od 2003 roku służbę pełnił w Areszcie Śledczym w Środzie Wielkopolskiej, gdzie od 2012 roku sprawował funkcję kierownika działu ochrony. W roku 2015 rozpoczął pełnienie funkcji specjalisty ds. ochronnych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu.

Kpt. Wojciech Dziuba zastąpił ppłk Mirosława Szymańskiego, który objął stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Szamotułach.

W uroczystości uczestniczył płk Marceli Sauermann - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu oraz funkcjonariusze jednostki.


 

tekst: ppor. Mariusz Szymański

zdjęcia: kpt. Marcin Błaszczyk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej