Już 4 lata ma program resocjalizacji sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej pt. Nie Dopalaczom.

Spośród wszystkich substancji psychoaktywnych na szczególną uwagę i wzmożone oddziaływania zasługują dopalacze, których dostępność, stopień szkodliwości na zdrowie i potencjał uzależniający jest przedmiotem wielu badań i analiz wciąż aktualizowanych ze względu na liczbę znanych i ciągle wynajdowanych substancji psychoaktywnych. Ze względu na szybko zmieniające się prawo, zakazujące jednych substancji, szybko znajdują się zamienniki, których niestety nikt w tak szybkim czasie nie jest w stanie przebadać, więc nieznane jest ich działanie na organizm. Dopalacze to specyfiki o działaniu stymulującym, relaksującym, halucynogennym oraz psychodelicznym. Są to substytuty istniejących narkotyków, jednak zarówno ich skład, jak i działanie jest dotąd nieznane i zmienne. Jedne mają znacznie słabsze działanie od swoich pierwowzorów, inne natomiast są o wiele silniejsze i bardziej toksyczne, co powoduje liczne przypadki ciężkich zatruć. Społeczna powszechność, brak świadomości ich szkodliwości i poczucie bezkarności związane z ich zażywaniem spowodowały, że stanowią one realne zagrożenie dla ich użytkowników w związku z czym zaistniała konieczność wdrożenia oddziaływań profilaktycznych.

Podczas zajęć osadzonym prezentowane są zagadnienia związane z zagrożeniami wynikającymi z zażywania dopalaczy. Uczestnicy mają okazję zdobyć wiedzę na temat ich działania, skutków prawnych oraz przede wszystkim zdrowotnych. Celem cyklicznych zajęć jest podniesienie świadomości konsekwencji oraz szkodliwości zażywania dopalaczy i bezpośredniego kontaktu z osobami znajdującymi się pod ich wpływem oraz poznanie konkretnych sposobów reagowania w przypadku stwierdzenia obecności dopalaczy lub osób znajdujących się pod ich wpływem w otoczeniu. Uczestnicy zyskują przez to gotowość do współodpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych. Dotychczas szkoleniem objęto kilkadziesiąt grup osadzonych, planowane są kolejne spotkania.

 

tekst: ppor. Mariusz Szymański

foto: Dariusz Bloch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej