Skazani z Aresztu Śledczego w Poznaniu uczestniczą w projekcie zatytułowanym „Most zamiast muru. Opowieść do wysłuchania”.

Autorkami projektu są: Renata Borowiak - nauczyciel języka polskiego w gimnazjum i liceum, twórczyni programu: "Warsztaty pisania. Pisanie zdarza się wszędzie", autorka publikacji edukacyjnych oraz Joanna Marchewka - konsultant, redaktor czasopisma oświatowego „Uczyć lepiej”, autorka publikacji edukacyjnych w ogólnopolskich czasopismach oraz koordynator projektu dla nauczycieli z Wielkopolski „Spotkania z poezją współczesną”.

Założeniem projektu było włączenie osadzonych w kreowanie zjawisk kultury, umożliwienie udziału w dialogu społecznym. W trakcie projektu więźniowie, przetwarzając własne doświadczenia w komunikat artystyczny, mieli szansę rozpoznać swój potencjał. Udział w projekcie ma służyć wzmacnianiu postawy proaktywnej, co ściśle wpisane jest w cel resocjalizacji. Komunikat artystyczny w postaci słuchowiska ma odegrać rolę mostu miedzy środowiskami. Osadzeni wystąpili w roli autorów przekazu, aktorów. Produktem końcowym będzie słuchowisko, które posłuży jako materiał do pracy terapeutycznej z osadzonymi, ale także jako materiał do stworzenia scenariuszy zajęć (lekcji wychowawczych, wiedzy o kulturze, języka polskiego).

Miejsce realizacji: Areszt Śledczy w Poznaniu, Radio Poznań, poznańskie szkoły ponadgimnazjalne, ośrodki edukacji.

Link do wydarzenia: tutaj

 

Tekst: por. Anna Michalik, CK Zamek Centrum Praktyk Edukacyjnych, ppor. Mariusz Szymański, kpt. Jan Kurowski

Zdjęcia: por. Anna Michalik


 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej