"Chociaż bowiem, teatr dosłownie nie przekształci ani człowieka, ani kosmosu, to przecież umie jednoczyć ludzi wokół wielkich mitów, dążności, idei" Antonin Artaud

Zakończyła się  V  edycja Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości  Teatralnej.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Areszt Śledczy w Poznaniu wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Urzędem Miasta w Poznaniu. Oprócz tego w organizacji konkursu wzięło udział szereg instytucji naukowych i artystycznych.

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania.

Patronat medialny objęły: Forum Penitencjarne, Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Poznaniu oraz Radio Poznań.

Konkurs kierowany był do więziennych grup teatralnych. To jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce. Wydarzenie umożliwiło osadzonym występy przed szeroką publicznością i poddanie się ocenie jury składającego się z przedstawicieli środowisk artystycznych i naukowych. Jednym z zadań konkursu była integracja ze środowiskiem otwartym, prezentacja umiejętności osób pozbawionych wolności, ich potencjału, przełamywanie barier oraz potencjalnych ograniczeń.

W konkursie wzięło udział 10 zespołów teatralnych z całej Polski. Zespoły zaprezentowały zróżnicowany repertuar, dzięki czemu  widzowie mogli  oglądać przedstawienia w wersji tradycyjnej, a także współczesne interpretacje znanych adaptacji.

Występy oceniało jury składające się z przedstawicieli środowisk artystycznych i naukowych:

1. Ewa Wójciak – przewodnicząca jury, aktorka Teatru Ósmego Dnia

2. dr Magdalena Hasiuk - Świerzbińska – Instytut Sztuki PAN w Warszawie

3. prof. zw. dr hab. Dobrochna Ratajczak prof. em. – teatrolog, kierownik Zakładu Teatru i Dramatu w Instytucie Filologii Polskiej UAM

4. Marcin Kowalski – Dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu

5. prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik – Kierownik Zakładu Resocjalizacji WSE UAM

6. mjr Filip Skubel – specjalista Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie

Jury stwierdziło, że poziom tegorocznego konkursu był niezwykle wysoki, co daje świadectwo tego, że konkurs stale się rozwija stanowiąc inspirację dla kolejnych poczynań teatralnych.


Ostatniego dnia odbył się uroczysty finał konkursu, podczas którego ogłoszono werdykt oraz wręczono pamiątkowe dyplomy, statuetki i wyróżnienia. Gośćmi byli zarówno przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, współorganizatorzy, przedstawiciele Służby Więziennej, w tym płk Marceli Sauermann - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu, płk Jacek Wiśniewski oraz dyrektorzy innych jednostek penitencjarnych, wychowawcy i opiekunowie więziennych grup teatralnych oraz rodziny uczestników  konkursu. 

 

Ocena  spektakli  przez JURY tegorocznego  konkursu  reprezentowała się następująco:

Laureatami tegorocznego konkursu teatralnego zostały:

I miejsce ex aequo:  Oddział Zewnętrzny przy ul. Nowosolskiej Aresztu Śledczego w Poznaniu: „Próba” w spektaklu „Drzewo” oraz Zakład Karny w Krzywańcu: „Impro” w spektaklu pod tytułem „Maria K.”

II miejsce:  Zakład Karny w Sztumie: „Piktogram”  w spektaklu „Dziób w Dziób”

III miejsce ex aequo: Areszt Śledczy w Gliwicach: „Teatr bez nazwy” w spektaklu „Pasja. Fragmenty wybrane” oraz Zakład Karny w Kwidzynie: „Korektor” w spektaklu zatytułowanym „Raj”.

 

Wyróżnienia otrzymali:

  1. Areszt Śledczy w Warszawie – Grochowie: „Nadzieja” za atrakcyjną adaptację sceniczną i swobodne aktorstwo.
  2. Oddział Zewnętrzny w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim: „Epizod” za udzielenie trudnym tekstom Szekspira osobistego tonu.
  3. Areszt Śledczy w Opolu: „Druga Szansa” za szacunek dla detalu scenicznego i głęboko humanistyczne przesłanie.
  4. Oddział Zewnętrzny w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu: „Widno-Kręgi” za konsekwentne podejmowanie języka teatru dokumentu.
  5. Areszt Śledczy w Poznaniu: „Teatr Innego Świata” za innowacyjne podejście do przestrzeni scenicznej i ciekawą scenografię.

 

Laureaci konkursu otrzymali od organizatorów statuetki i dyplomy z pamiątkowymi folderami, pozostali uczestnicy  obdarowani zostali  pięknymi  upominkami. Natomiast osoby i instytucje, które w zacny sposób wsparły organizację  przeglądu uhonorowane zostały okolicznościowymi ryngrafami.

Po uroczystym wręczeniu nagród został zeprezentowany spektakl zwycięskiej grupy teatralnej z Oddziału Zewnętrznego przy ul. Nowosolskiej Aresztu Śledczego w Poznaniu: „Próba” w spektaklu „Drzewo”, a następnie zaproszono wszystkich gości i aktorów na bankiet, który odbył się  w holu kolumnowym Zamku.

Podsumowanie

Zarówno jury  jak i większość  gości  i uczestników wydarzenia podkreślała wysoki poziom V Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej, W przedstawieniach  chodzi o coś więcej niż tylko o sztukę, o resocjalizacyjny potencjał sztuki; widowiskom powstającym w izolacji więziennej  zdecydowanie nie można odmówić wartości artystycznej.

Dziękujemy wszystkim naszym współorganizatorom za zaangażowanie i pomoc. Przede wszystkim największe podziękowanie należy się: Centrum Kultury Zamek, Teatru Polskiego w Poznaniu oraz Teatru Ósmego Dnia. Bez nich teatr więzienny nie miałby swojego miejsca. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację konkursu, każdemu, kto choć zaledwie dobrym słowem przyczynił się do kreowania fantastycznej atmosfery konkursu. Dziękujemy w końcu widzom, za to że byliście z nami, chcieliście zobaczyć  i przekonać się, że resocjalizacja poprzez sztukę istnieje.

tekst: por. Anna Michalik, ppor. Mariusz Szymański, mjr Jan Kurowski

zdjęcia: Arkadiusz Michalak

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej