Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński, na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu płk. Cezarego Kosacza, z dniem 16 stycznia 2023 roku powołał na  stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu majora Przemysława Banaszaka

Mjr Przemysław Banaszak służbę rozpoczął 1 kwietnia 2004 roku na stanowisku młodszego inspektora działu kwatermistrzowskiego w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Następnie z dniem 1 października 2008 roku został mianowany na stanowisko kierownika działu kwatermistrzowskiego.

W roku 2014 został specjalistą ds. kwatermistrzowskich w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu. Z dniem 08 maja 2015 roku mjr Przemysław Banaszak został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Koziegłowach. Następnie 17 stycznia 2022 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu a 16 stycznia 2023 roku został powołany na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu.

tekst: mjr Janusz Starczewski/foto: mjr Marcin Błaszczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej