Zespół redakcyjny dwumiesięcznika OZ Głos zadecydował o wzięciu udziału w konkursie „Szpalty za kratą” organizowanym po raz czwarty przez Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu.

Do konkursu zostały wybrane dwa numery gazetki, w których autorzy pisali o ważnych dla Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu wydarzeniach, osiągnięciach i przedsięwzięciach. Autorami artykułów są skazani, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami pisarskimi, doświadczeniami i przeżyciami. Piszą o życiu, zdrowiu, opowiadają o swoich podróżach, doświadczeniach kulinarnych, odwołują się do wydarzeń historycznych, promują miasto Poznań.

Ku radości wszystkich gazetka zajęła pierwsze miejsce spośród wszystkich nadesłanych na konkurs.

W komentarzu jednego z jurorów podsumowującym ocenę przeczytaliśmy: „Bardzo pozytywnie odbieram to, że w dwumiesięczniku piszecie Państwo artykuły o szerokim zakresie tematycznym, w tym także lokalne o Poznaniu oraz to, że piszecie co dobrego dzieje się u was. Doceniam też szatę graficzną”.

 

 

mjr Małgorzata Tyrakowska / ppor. Mariusz Szymański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej