Areszt Śledczy w Poznaniu postanowił włączyć się w prowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Głos zza krat”, skierowanej do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowanej w jednostkach podległych poznańskiemu inspektoratowi Służby Więziennej.

Początek

Inspiracją do włączenia się do kampanii "Głos zza krat" była kilkuletnia znajomość z psychologiem z Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielopolskim. To właśnie Ostrów Wielopolski jest miejscem powstania programu. O jego skuteczności, celowości i zarazem oryginalności udało nam się przekonać obserwując efekty. Mając na wyciągnięcie ręki doskonałe narzędzie do kreowania szeroko pojmowanej profilaktyki, postanowiliśmy zaadaptować program "Głos zza krat" do naszych, poznańskich warunków.

Realizacja

Za nami pierwsza edycja programu. Edycja udana, z punktu widzenia organizatorów, ale śmiało można stwierdzić, że również z punktu widzenia odbiorców. Odwiedziła nas II klasa liceum z Zespołu Szkół w Bolechowie. Klasa mundurowa. Zadanie tym trudniejsze, że z jednej strony mamy do czynienia z ludźmi, którzy interesują się tematyką służb mundurowych, zatem z ogromnym zaangażowaniem chłonęli również wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem jednostki penitencjarnej. Z drugiej strony do czynienia mieliśmy przede wszystkim z ludźmi, którzy w związku z naturą otaczającej rzeczywistości, a także aspektami związanymi z dojrzewaniem, mogą być narażeni na pokusy, którym uleganie może mieć negatywne skutki na ich późniejsze, dorosłe już życie.

Najbardziej istotną częścią „Głosu zza krat” było spotkanie z osadzonym, który przeszedł wcześniej odpowiednie oddziaływania resocjalizacyjne. W kontakcie z młodzieżą przedstawił historię swojego życia. Mówił, jakie wybory doprowadziły go do popełniania przestępstw, opowiedział o życiu w izolacji więziennej, co w związku z nią stracił, czego brakuje mu najbardziej. Młodzież miała okazję zadawać skazanemu pytania, dzięki czemu zgłębiała te aspekty życia więziennego, które ją najbardziej interesują. Kontakt uczestników z osobą pozbawioną wolności moderowali prowadzący – funkcjonariusze działu penitencjarnego. Wizytę zakończyło oprowadzenie młodzieży po jednostce penitencjarnej. W trakcie zwiedzania młodzi ludzie zobaczyli funkcjonuje duża jednostka penitencjarna. Był to również doskonały pretekst do zadawania pytań których na całym etapie zwiedzania nie brakowało.

Plany

Była to pierwsza edycja programu. Początek i punkt wyjścia do kolejnych spotkań z młodzieżą. Jeszcze w roku 2018 planujemy zrealizować dwa kolejne cykle, by w roku 2019 uczynić z programu „Głos zza krat” stały element funkcjonowania Aresztu Śledczego w Poznaniu.

ppor. Mariusz Szymański, mjr Jan Kurowski

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej