W Areszcie Śledczym w Poznaniu pełni służbę pies specjalny, owczarek niemiecki o imieniu Nes. W ostatnim czasie dołączyła do niego Naja, również owczarek niemiecki.

Naja, podobnie jak Nes jest psem specjalnym, wyszkolonym do poszukiwania i wskazywania miejsca ukrycia środków odurzających lub substancji psychotropowych. Polem jej działania jest zarówno teren aresztu, jak i rejony położone poza jednostką, gdzie współpracuje z innymi służbami. W ostatnim czasie miała okazję wziąć udział w ćwiczeniach ochronnych realizowanych na terenie Oddziału Zewnętrznego przy ul. Nowosolskiej.

Zanim Naja rozpoczęła codzienne wykonywanie obowiązków, wraz ze swoim przewodnikiem ukończyła w roku bieżącym specjalistyczny kurs zakończony egzaminem. Jest to już drugi czworonożny funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Poznaniu.

 

 

tekst: ppor. Mariusz Szymański

foto: kpt. Marcin Błaszczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej