W Areszcie Śledczym w Poznaniu pełni służbę pies specjalny, owczarek niemiecki o imieniu Nes.

Nes jest psem specjalnym, wyszkolonym do poszukiwania i wskazywania miejsc ukrycia środków odurzających lub substancji psychotropowych. Polem jego działania jest zarówno teren aresztu, jak i rejony położone poza jednostką, gdzie współpracuje z innymi służbami.

Nie wszystkie psy nadają się do pełnienia służby i nie każdy pies może pełnić dowolną funkcję. Niezwykle istotne są naturalne predyspozycje i stan zdrowia zwierzęcia. W szeregi Służby Więziennej wstępują psy w wieku ok. 1 roku, po uprzedniej weryfikacji pod względem użytkowym oraz szczegółowym badaniu weterynaryjnym. Nes zdał wszystkie testy znakomicie.

Zanim rozpoczął codzienne wykonywanie obowiązków, wraz ze swoim przewodnikiem ukończył specjalistyczny kurs zakończony egzaminem. W czasie kursu przyswoił umiejętności z zakresu podstawowego posłuszeństwa, wyszukiwania narkotyków i substancji psychotropowych w pomieszczeniach, pojazdach i paczkach. Posiadł umiejętność kontrolowania osób na tzw. siatce. Został przeszkolony na podstawowych zapachach narkotyków, lecz doskonale rozpoznaje również ich pochodne.

Nauka i szkolenie to kwestia ciągłej pracy i systematycznego rozwoju. Codziennie jego przewodnik prowadzi z nim indywidualne treningi, które służą nabywaniu nowych umiejętności, ale także utrzymują już nabyte na najwyższym poziomie.

Po ciężkim dniu pracy przychodzi chwila na odpoczynek, choć znacznie częściej Nes ma ochotę na dalszą zabawę ze swoim przewodnikiem.

Widok psa na terenie jednostki penitencjarnej budzi respekt wśród osadzonych oraz stanowi element prewencyjny. Więź łącząca przewodnika z psem jest nieoceniona w sytuacji, gdy Nes wkracza do akcji. Jest to czworonożny funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Poznaniu.

Chętnych do obejrzenia Nesa w akcji zapraszamy tutaj

 

tekst: ppor. Mariusz Szymański

foto: kpt. Marcin Błaszczyk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej