Zakończenie wakacji jest doskonałą okazją, by przypomnieć o trwającej już od wielu lat współpracy Aresztu Śledczego w Poznaniu z lokalnymi uczelniami wyższymi.

Areszt w Poznaniu od kilku lat współpracuje z Instytutem Teatru i Sztuki Mediów UAM. Współdziałanie ściśle związane jest z działalnością kulturalno-oświatową i artystyczną. Zakłada udział skazanych w działalności kulturalnej teatru. We współpracę wpisane są spotkania edukacyjne i artystyczne z zapraszanymi gośćmi.

Kooperacja z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu polega na wspólnych działaniach edukacyjnych, naukowych i artystycznych, organizacji wernisaży. Zakłada udział studentów UA w rewitalizacji placów spacerowych, realizacji warsztatów poznawczych w ramach arteterapii oraz współpracę ze skazanymi w ramach funkcjonującej pracowni plastycznej na terenie AŚ.

Z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM Areszt Śledczy w Poznaniu prowadzi wspólną działalność edukacyjną, naukową i artystyczną. Studenci Koła Resocjalizacji pomagają w realizacji programów readaptacji społecznej oraz organizowaniu wystaw i wernisaży prac artystycznych osób pozbawionych wolności.

Areszt w Poznaniu jest na stałe związany z Biblioteką Uniwersytecką UAM w Poznaniu, współpraca związana jest przede wszystkim z promocją czytelnictwa. W ramach podpisanej umowy Biblioteka UAM przekazuje bezpłatnie pozycje książkowe, które wykorzystywane są przez bibliotekę centralną Aresztu Śledczego w Poznaniu. Książki zasilają zarówno punkty biblioteczne znajdujące się na oddziałach mieszkalnych, jak i dział fachowy biblioteki aresztu, z którego korzystają pracownicy i funkcjonariusze.

Od kilku lat współpracujemy również z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu. Strony zobowiązały się do współpracy na rzecz aktywnej edukacji w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz działań promocyjno-informacyjnych związanych z systemem penitencjarnym w Polsce i Unii Europejskiej oraz do współpracy w zakresie problematyki dydaktycznej, naukowo-badawczej i praktyk zawodowych. Funkcjonariusze Służby Więziennej podnoszą kwalifikacje korzystając z oferty edukacyjnej szkoły, studenci WSB realizują w Areszcie Śledczym w Poznaniu praktyki studenckie, nierzadko realizują się również jako wolontariusze w pracy z więźniami, uczestniczą także w akcjach społecznych, których organizatorem jest poznański areszt.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z odbytych praktyk Angeliny Hapon, studentki II roku psychologii w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa:

„Witam wszystkich, mam przyjemność podzielić się z Wami swoimi pierwszymi wrażeniami ze stażu w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Przede wszystkim cieszę się, że trafiłam do profesjonalnego zespołu psychologów, którzy w ciągu miesiąca wprowadzili mnie do świata psychologii penitencjarnej. Swoją pierwszą styczność ze Służbą Więzienną miałam na praktykach w Zakładzie Karnym we Wronkach. Już wtedy zainteresowałam się specyfiką pracy psychologów w Służbie Więziennej. Dzięki funkcjonariuszom aresztu śledczego zostałam przeszkolona z zakresu podstaw pracy z osobami pozbawionymi wolności. Miałam okazję obserwowania rozmów psychologicznych, a także analizowania tych rozmów ze specjalistą - psychologiem działu penitencjarnego. Na podstawie wiedzy teoretycznej zdobytej w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa, a także przy pomocy psychologa nauczyłam się tworzyć notatkę psychologiczną. Rozmowa ze skazanym wraz z zapoznaniem się z dostępną dokumentacją stwarza możliwość do tworzenia opinii oraz oceny postępów skazanego w resocjalizacji. Dużą przyjemnością była praca w fachowym i zorganizowanym zespole nastawionym na wspólny cel”.

 

 

 

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej