Przedstawiciele Aresztu Śledczego w Płońsku na zaproszenie Burmistrza Miasta Raciąż wzięli udział w Powiatowej Konferencji Zespołów Interdyscyplinarnych

Konferencję pod nazwą "Przemoc! Razem możemy pomóc!" otworzył Burmistrz Miasta Raciąż Pan Mariusz Jerzy Godlewski. Po przywitaniu przybyłych gości zaprosił prelegentów do przedstawienia swoich odczytów.

Zakres kompetencji Policji w zakresie procedury "Niebieskiej Karty" przedstawił mł. inspektor Jarosław Brzozowski komendant Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Przedstawiciele MOPS Raciąż zapoznali zebranych z rolą zespołów interdyscyplinarnych w działaniach podejmowanych wobec sprawców i ofiar przemocy domowej. Przedstawicielka Prokuratury Rejonowej w Płońsku Pani prokurator Ewa Ambroziak zaprezentowała prawne aspekty izolacji sprawców przemocy w rodzinie. Kwestie postępowania z osobami skazanymi oraz problematykę osób nieletnich dotkniętych przemocą w rodzinie przedstawili przedstawiciele Sądu Rejonowego w Płońsku, kuratorzy zawodowi Pani Aneta Matuszewska i Pan Edmund Piotrowski. Reprezentanci Aresztu Śledczego w Płońsku por. Małgorzata Nowak - rzecznik prasowy i mł. chor. Paweł Figurski młodszy wychowawca działu penitencjarnego i jednocześnie kurator społeczny  przybliżyli zebranym tematykę postępowania z osobami osadzonymi w aresztach śledczych i zakładach karnych, sposoby oddziaływania wobec skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie oraz wpływ programów readaptacji społecznej, pracy i nauczania na zmianę postaw osadzonych.

Po zakończonych prelekcjach był czas na wspólną dyskusję na temat działania zespołów interdyscyplinarnych  oraz podsumowanie konferencji i wypracowanie wniosków

 

tekst i zdjęcia por. Małgorzata Nowak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej