Dyrektor Aresztu Śledczego w Płońsku podpisał porozumienie o współpracy z Prezesem Stowarzyszenia Idziemy Na Spacer.

Udział stowarzyszenia w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalno-oświatowej i charytatywnej opierać się będzie w szczególności na kształtowaniu prospołecznych postaw poprzez spotkania edukacyjne, propagowaniu działalności charytatywnej oraz przełamywaniu barier skazanych wynikających z wykluczenia społecznego poprzez kontakty z osobami objętymi projektami stowarzyszenia.

Ze swojej strony Areszt Śledczy zobowiązał się do propagowania wszelkich informacji na temat działalności stowarzyszenia, w miarę możliwości uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami stowarzyszenia, pomocy w wykonywaniu prac przez skazanych w ramach projektów stowarzyszenia.

Głównym celem Stowarzyszenia Idziemy Na Spacer jest aktywizacja osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Płońska i okolic, udzielanie wsparcia tymże osobom oraz ich rodzinom. Od teraz w realizacji celów stowarzyszenia będą pomagać osadzeni z płońskiego aresztu.

 

tekst i zdjęcia: por. Małgorzata Nowak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej