Dyrektor Aresztu Śledczego w Płońsku podpisał porozumienie z Burmistrzem Miasta Płońska.

Porozumienie zawarte z Burmistrzem Miasta Płońska przy udziale księdza Kanonika Marka Zawadzkiego Proboszcza Parafii św. Michała Archanioła w Płońsku ma na celu kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, kształcenie historyczne osadzonych poprzez upowszechnienie wiedzy o dziejach miasta i powiatu płońskiego. Środkami służącymi temu celowi będą spotkania edukacyjne, współuczestniczenie pracowników urzędu w programach i projektach resocjalizacyjnych, udostępnienie zbiorów Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska i wspieranie kształcenia historycznego osadzonych poprzez upowszechnianie wiedzy o dziejach miasta i powiatu.

Ze swojej strony Areszt Śledczy będzie brał udział w organizacji i wykonywaniu prac porządkowych przez osadzonych na terenie cmentarzy, miejsc pamięci kulturowej i historycznej na terenie miasta. Prace porządkowe będą odbywać się w porozumieniu z księdzem Proboszczem parafii św. Michała Archanioła. W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka urzędu miasta.

Tekst i zdjęcia kpt. Agnieszka Ciecierska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej