Piotrkowska jednostka penitencjarna zaprasza do współpracy zewnętrznych kontrahentów zainteresowanych uruchomieniem produkcji na terenie aresztu

W ramach programu "Praca dla więźniów" kontrahent zatrudniający skazanych może liczyć na szereg korzyści. Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim dysponuje pomieszczeniami, które może udostępnić firmom zainteresowanym rozwojem swojej działalności i zatrudnieniem skazanych. W zależności od rodzaju działalności i ilości zmian pracę może świadczyć do kilkunastu osadzonych. Podstawowe korzyści dla kontrahenta zatrudniającego osoby pozbawione wolności to zwrot 35% kosztów poniesionych na wynagrodzenie, brak składek zdrowotnych, brak indywidualnych umów z pracownikami, brak trudności związanych z utrzymaniem ciągłości zatrudnienia, naliczanie wynagrodzenia proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności, brak konieczności stosowania przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bhp.

czytaj: Jak zatrudnić skazanego

Zainteresowani zatrudnieniem skazanych mogą kontaktować się z administracją Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb. kanałami wskazanymi na stronie internetowej lub telefonicznie bezpośrednio z funkcjonariuszem odpowiedzialnym za zatrudnienie, w godzinach pracy administracji (7:30-15:30), tel. 44 6166 311

 

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej