St.sierż.sztab. Adam Wroniszewski funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim oddał już 43 litry krwi!

7 grudnia 2018 roku st.sierż.sztab. Adam Wroniszewski został odznaczony Medalem 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Adam jest członkiem Klubu Honorowego Dawcy Krwi w Piotrkowie Trybunalskim. We wrześniu 2016 roku został odznaczony odznaką Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu. Krew oddaje od 1998 roku. Jest funkcjonariuszem Służby Więziennej od 16 lat, służy w dziale ochrony piotrkowskiej jednostki penitencjarnej. To człowiek ofiarny, zawsze gotowy nieść pomoc i wsparcie innym. Wielu funkcjonariuszy, m.in. za jego przykładem, także honorowo oddaje krew, ale wynik 43 litrów wydaje się nie do pobicia.

por. Cezary Jabłoński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej