Przy okazji Tygodnia Mediacji w piotrkowskiej jednostce penitencjarnej odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej i Kuratorskiej Służby Sądowej

Zagadnienie mediacji w sprawach rodzinnych, cywilnych i karnych było jednym z wielu poruszanych tematów. Spotkania miało na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy służbami dla usprawnienia procesu resocjalizacji skazanych oraz wymianę doświadczeń.

W czasie kilkugodzinnej dyskusji głos zabierali m.in. Sędzia Sądu Okręgowego Paweł Lasoń, Mediator Sądowy Krajowego Centrum Mediacji i Stowarzyszenia Mediatorów "Porozumienie" Krzysztof Wilski, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim Katarzyna Dalkiewicz, mjr Paweł Bajdzienko oraz mjr Katarzyna Pawlak-Olińska Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, a także wychowawcy i kuratorzy pracujący na co dzień z osadzonymi.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania piotrkowskiej jednostki, prowadzonych na jej terenie oddziaływań resocjalizacyjnych, terapeutycznych oraz stosowanych zabezpieczeń techniczno-ochronnych.

Zaplanowano także kolejną wizytę kuratorów w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach projektu "Bezpieczni w służbie i pracy" w dniu 8 listopada 2017 roku na terenie jednostki odbędzie się szkolenie dla kuratorów sądowych z zakresu sposobów radzenia sobie ze stresem oraz samoobrony.

GALERIA

ppor. Cezary Jabłoński

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej