Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros przekazał na ręce Kierownika Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim mjr. Tomasza Domankiewicza testy narkotykowe

Współpraca Gminy Wolbórz z Aresztem Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim przynosi obustronne korzyści, a przede wszystkim korzysta na niej lokalna społeczność. Kierownictwo piotrkowskiej jednostki penitencjarnej od lat deleguje osadzonych do prac porządkowych na terenie samorządu. 26 września 2023 roku Burmistrz Andrzej Jaros za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu po raz kolejny przekazał funkcjonariuszom aresztu testy narkotykowe, które znacząco poprawiają bezpieczeństwo jednostki. Tym razem piotrkowska Służba Więzienna otrzymała 150 narkotestów o wartości 3 tys. zł.

Rocznie w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim oraz podległym Oddziale Zewnętrznym w Goleszach wykonuje się kilkaset testów narkotykowych i przekazana pomoc to znaczące wsparcie. Prowadzona profilaktyka antynarkotykowa ma na celu uniemożliwienie przenikania środków odurzających i substancji psychoaktywnych na teren jednostek. Dzięki prowadzonym działaniom funkcjonariusze wielokrotnie ujawniali próby przemytu niedozwolonych substancji. Poza kontrolą osób ubiegających się o wejście na teren aresztu i oddziału zewnętrznego, kontroli paczek, korespondencji, cel mieszkalnych, prowadzona jest też kontrola osób pozbawionych wolności. Dzięki uzyskanej pomocy ze strony gminy, kontroli będzie mogła zostać poddana większa grupa osadzonych.

 

kpt. Cezary Jabłoński, Rzecznik Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej