Kilkunastu funkcjonariuszy Służby Więziennej stawiło się dziś w punkcie pobrań krwi w Piotrkowie Trybunalskim

Służymy pomocą

Jest to część ogólnopolskiej akcji oddawania krwi z okazji Święta Służby Więziennej „Służymy Pomocą – Mamy To We Krwi”. Przedsięwzięcie ma na celu pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych oraz bankach krwi. Tegoroczna zbiórka krwi rozpoczęła się 8 lutego, w dniu Święta Służby Więziennej i potrwa do 19 marca.

Aby uratować komuś życie, wystarczy oddać krew. Z racji trudnego czasu związanego z epidemią Covid-19 zachęcamy także do oddawania osocza. W ostatnim czasie jest ono równie niezbędnym materiałem ratującym zdrowie i życie ludzkie. Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej zawsze chętnie angażują się w akcje pomocowe. Sami organizują wiele charytatywnych projektów i aktywnie odpowiadają na zewnętrzne inicjatywy. Bez względu na okoliczności pozostają na służbie drugiemu człowiekowi.

Święto Służby Więziennej

8 lutego 1919 r. marszałek Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa, w dekrecie „W sprawie tymczasowych przepisów więziennych” ustalił zasady i organizację polskich więzień. Mimo tymczasowego charakteru tego aktu prawnego i krótkiego, bo dziesięcioletniego obowiązywania, utworzył podwaliny polskiego systemu penitencjarnego na odrodzonych ziemiach polskich. Dekret kładł zręby pod nowoczesne więziennictwo, stając się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego. Dlatego datę jego wydania traktujemy jako początek naszej formacji i oficjalne Święto Służy Więziennej.

 

por. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej