24 października 2018 roku w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się szkolenie dla kadry penitencjarnej z zakresu postępowania z osadzonymi niepełnosprawnymi

Szkolenie było możliwe dzięki współpracy piotrkowskiej jednostki penitencjarnej ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. gen. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie. Brali w nim udział funkcjonariusze pełniący służbę w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim w działach: penitencjarnym, terapeutycznym oraz ochrony. Wykład „Postępowanie z osadzonymi z szeroko rozumianą niepełnosprawnością, w szczególności niepełnosprawnością intelektualną” prowadziła Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Małgorzata Stemplewska oraz Wicedyrektor Joanna Zochniak.

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoba niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej. Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na problemy osób niepełnosprawnych, które odbywają karę pozbawienia wolności lub przebywają w jednostkach penitencjarnych w związku ze stosowaniem wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Poza szkoleniami kadry, w jednostkach penitencjarnych, w tym w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, stosuje się szereg rozwiązań konstrukcyjnych ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Piotrkowski areszt został oddany do użytku w 2003 roku i już na etapie jego projektowania wzięto pod uwagę potrzeby osób mających trudności z poruszaniem się. W jednostce istnieją cele mieszkalne przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, na jej terenie znajduje się kilka wind, przejścia są szerokie i nie posiadają progów.

W Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim organizuje się dla skazanych kursy opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. Umiejętności te poza tym, że pomogą im w znalezieniu pracy po zwolnieniu z izolacji penitencjarnej, pozwalają kierować ich do pracy już w trakcie odbywania kary. Skazani po ukończeniu w/w kursu mogą opiekować się współosadzonymi. Ogół osadzonych uczestniczy w „pogadankach” i zajęciach prowadzonych przez kadrę penitencjarną, na których zdobywają wiedzę na temat etykiety postępowania z osobami niepełnosprawnymi.

 

por. Cezary Jabłoński

zdjęcia: kpt. Piotr Jagła

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej