31 marca 2022 roku blisko trzydziestu studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim odwiedziło piotrkowską jednostkę penitencjarną

Wizyta studentów resocjalizacji miała na celu zapoznanie ich z warunkami służby funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim oraz przybliżenie kryteriów naboru do Służby Więziennej. Ze studentami spotkał się mjr Daniel Bujak starszy wychowawca działu penitencjarnego, który omówił strukturę organizacyjną jednostki oraz wymagania stawiane kandydatom do służby. Następnie słuchacze zostali zapoznani z infrastrukturą jednostki, stosowanymi zabezpieczeniami techniczno-ochronnymi oraz prowadzonymi oddziaływaniami resocjalizacyjnymi i terapeutycznymi.

 

kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej