W dniach 19-21 października 2021 roku Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim gości z roboczymi wizytami trzy duże grupy strażaków z Państwowej Straży Pożarnej

 

Głównym celem wizyt jest zacieśnienie współpracy i zapoznanie załóg strażackich z topografią piotrkowskiej jednostki, rozmieszczeniem hydrantów, ciągów komunikacyjnych, miejsc ewakuacji itp. Spotkania trwają przez trzy dni, każdego dnia inna grupa strażaków zapoznaje się z tak specyficznym obiektem jakim jest jednostka penitencjarna. Ta forma współpracy Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej jest konsekwencją ostatnio prowadzonych ćwiczeń specjalistycznych na terenie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim. W toku prowadzonych analiz podjęto decyzję o zapoznaniu strażaków z potencjalnym terenem ich działań.
 

por. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej