Szkodliwość oraz konsekwencje zażywania dopalaczy i innych substancji narkotycznych, kryteria naboru do służb mundurowych, a także specyfika pracy w Służbie Więziennej, to podstawowe zagadnienia poruszane na spotkaniu z uczniami gimnazjum.

30 maja 2018 roku, na zaproszenie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjum im. ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadzili zajęcia dla klas gimnazjalnych. Głównym tematem spotkania były zagadnienia dotyczące specyfiki pracy w Służbie Więziennej i innych służbach mundurowych oraz zagrożenia na jakie jest narażona młodzież ze szczególnym uwzględnieniem środków odurzających w tym „dopalaczy”. Uczniowie poznali kryteria doboru kadr, wymagania jakie są stawiane kandydatom do służby oraz na czym polega praca funkcjonariuszy Służby Więziennej. Rozmawiano o aktualnych warunkach na rynku pracy, kierunkach kształcenia i perspektywach rozwoju.

Przewodnik psa specjalnego st.sierż.sztab. Norbert Malesza przybliżył gimnazjalistom tajniki swojej pracy, omówił jak reaguje organizm na różnego rodzaju substancje odurzające oraz zaprezentował olbrzymią skuteczność psa specjalnego Nokera, który pracuje dla nas zaledwie od kilku miesięcy. Poruszano także tematy związane z konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i prawnymi wynikającymi ze stosowania dopalaczy.

por. Cezary Jabłoński

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej