Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach zostali skierowani do pomocy przy remoncie lokali dla Ukraińców uciekających przed wojną

Gmina Wolbórz przygotowuje kolejne miejsca dla uchodźców z Ukrainy. Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ppłk Robert Sójta na prośbę Burmistrza Wolborza Andrzeja Jarosa skierował do pomocy przy remoncie skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Goleszach. Obecnie jest to dwóch osadzonych, jednak dyrektor Sójta, jak i kierownik Oddziały Zewnętrznego kpt. Tomasz Domankiewicz deklarują, że jeżeli będzie taka potrzeba, to do pomocy zostaną skierowani kolejni skazani. Osadzeni pracują nieodpłatnie, sami zgłaszają chęć bezinteresownej pomocy. Aktualnie w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, we współpracy z kościołem prawosławnym, trwa zbiórka środków higienicznych i żywności dla uchodźców. Poza funkcjonariuszami i pracownikami aresztu, artykuły żywnościowe i higieniczne, w miarę swoich możliwości, kupują i przekazują także skazani i tymczasowo aresztowani przebywający w piotrkowskiej jednostce penitencjarnej i Oddziale Zewnętrznym w Goleszach.

#resortsprawiedliwoscipomaga
 

kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

zdjęcia: kpt. Tomasz Domankiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej