Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach zakończył się właśnie kurs zawodowy przyuczający skazanych do zawodu ogrodnika

Szkolenie dla ogrodników to kolejny kurs zawodowy organizowany przez Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach. Grupa dwunastu osadzonych zdała właśnie egzamin końcowy. W ramach kursu zagospodarowano nieużytek rolny znajdujący się na terenie oddziału. Posadzono drzewa owocowe i krzewy: jabłonie, śliwy, wiśnie, krzewy czarnej porzeczki oraz borówki amerykańskiej. Po ukończeniu szkolenia większość kursantów zostanie zatrudnionych przez administrację jednostki penitencjarnej i będzie pracować już w czasie odbywania kary. Założonym sadem osadzeni zajmą się w czasie wolnym od pracy w ramach koła zainteresowań.

W skład wszystkich kursów wchodzi również szkolenie kompetencyjne „Aktywizacja zawodowa – sposoby poszukiwania pracy”. Zakończony kurs zawodowy realizowany był w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Finansowany był on ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

zdjęcia: kpt. Tomasz Domankiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej