Od dziś do 29 maja 2020 roku trwa nabór do Służby Więziennej

Łódzka Służba Więzienna może zatrudnić blisko stu funkcjonariuszy: strażników, psychologów, wychowawców, lekarzy, pielęgniarzy, kwatermistrzów i referentów działu finansowego. Dotyczy to zarówno mężczyzn jak i kobiet. W samym Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim pracę może znaleźć 9 osób. Szczegóły w poniższym linku:

https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lodzi

Kandydaci na funkcjonariuszy powinni przesyłać wymagane dokumenty pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi do dnia 29 maja 2020 roku. Pierwsi kandydaci po przejściu procedury kwalifikacyjnej wstąpią w szeregi Służby Więziennej już z dniem 1 lipca 2020 roku.

 

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej