Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach zostanie wybudowana instalacja fotowoltaiczna

Zadanie „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 30kW na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim” zostanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ogólna wartość zadania to 225 000 PLN, a wartość dofinansowania to 135 000 PLN. Beneficjentem jest Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakresem zadania zostało objęte:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 30kW w skład której wchodzi:

  • 108 szt. paneli słonecznych;
  • złącza kablowe wraz z zabezpieczeniami;
  • 1 inwerter fotowoltaiczny.

Budowa instalacji fotowoltaicznej znacząco wpłynie na obniżenie kosztów infrastrukturalnych związanych z poborem energii elektrycznej w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim (obniżą się one o ok. 35% w skali roku), będzie miała też pozytywny wpływ na podniesienie świadomości społecznej w zakresie promowania rozwiązań związanych z wykorzystaniem użytkowym odnawialnych źródeł energii.

Więcej o działalności funduszu: www.zainwestujwekologie.pl

 

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

logo WFOŚiGW w Łodzi.jpg

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej