10 listopada 2021, w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, skazani odbywający karę pozbawienia wolności w piotrkowskim areszcie uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez prelegentkę z łódzkiego oddziału IPN

Wykład pod tytułem „Rola Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego w walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości” został zorganizowany dzięki wieloletniej współpracy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim z Instytutem Pamięci Narodowej - Oddział w Łodzi. Prelegentem była Patrycja Resel z Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Łodzi. W spotkaniu uczestniczył także Paweł Wąs pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi, który szczególnie angażuje się w nasze działania resocjalizacyjne i jest głównym pośrednikiem we współpracy piotrkowskiej jednostki penitencjarnej z Instytutem Pamięci Narodowej. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku, gdy był ze swoim wykładem w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, przekazał na rzecz naszych zbiorów bibliotecznych album fotograficzny o Konspiracyjnym Wojsku Polskim, którego jest autorem.

 

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej