Szer. Mateusz Bielaczyc psycholog Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim opowiedział uczniom o swojej służbie i związanymi z nią wyzwaniami

Spotkanie odbyło się 4 marca 2020 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, wzięły w nim udział klasy o profilu humanistyczno-psychologicznym. Funkcjonariusz przybliżył uczniom charakter swojej pracy, opowiedział jakie ma prawa oraz co należy do obowiązków psychologa. Szer. Bielaczyc odpowiadał również na pytania uczniów, którzy mieli wiele wątpliwości odnoszących się do pracy psychologa więziennego, a także starał się niwelować stereotypy dotyczące pracy w więzieniu.

 

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej