12 stycznia 2022 roku, w Piotrkowie Trybunalskim, w Bazylice Mniejszej pw. Św. Jakuba Apostoła, odbyły się uroczystości pogrzebowe legendarnej łączniczki 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej

Ppłk dr n. med. Halina Kępińska-Bazylewicz, ur. 2 stycznia 1923 r. - córka zawodowego oficera Wojska Polskiego, płk. Lucjana Kępińskiego, od dzieciństwa oswajała się z życiem w koszarach. Jej ojciec był w okresie międzywojennym m.in. dowódcą baonu Korpusu Ochrony Pogranicza w Łużkach Wileńskich. "Chrzest bojowy" Halina Kępińska przeszła we wrześniu 1939 roku, opatrując rannych w szpitalu w Skierniewicach. Ojciec dostał się do niewoli niemieckiej, zaś rodzina przybyła do Piotrkowa. Dziewczyna uczęszczała na tajne komplety, zaś w 1941 roku została zaprzysiężona w Związku Walki Zbrojnej i przybrała ps. "Kora". Zajmowała się kolportażem podziemnej prasy i nasłuchem radiowym. Po przeszkoleniu sanitarnym i łącznościowym, od 1943 roku, jako łączniczka Kedywu, przewoziła do oddziałów partyzanckich broń, rozkazy, prasę konspiracyjną. W domu rodziny Kępińskich odbywały się narady dowódców, kursy minerskie i sanitarne, nocowali oficerowie oraz członkowie patroli dywersyjnych. Służba "Kory" w konspiracji ZWZ-AK była niezwykle emocjonująca i barwna. Niestety, w maju 1944 roku została aresztowana przez gestapo i przewieziona do więzienia w Radomiu. Torturowana, nikogo nie wydała. Udało się ją wydostać z więzienia i po odbyciu leczenia wstąpiła do służby w tworzącym się jesienią 1944 roku 25 Pułku Piechoty AK jako łączniczka i sanitariuszka w kompanii por. Kazimierza Załęskiego "Bończy". Po wojnie była kilkakrotnie aresztowana przez UB oraz prześladowana. Dzięki olbrzymiemu hartowi ducha udało jej się ukończyć studia medyczne i zrobić doktorat. Jeszcze w okresie komunizmu odnowiła kontakty z towarzyszami broni z AK, przez co była inwigilowana przez SB. Po zmianach ustrojowych niezwykle aktywna w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, dążąc m.in. do upamiętnienia miejsc walk partyzanckich z okresu II wojny. Od momentu powstania, wchodziła w skład Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Piotrkowie Trybunalskim, działającego pod patronatem łódzkiego Oddziału IPN. Autorka wspomnień pt. "Byłam łączniczką Armii Krajowej". Nagrodzona tytułem Honorowego Obywatela Piotrkowa Trybunalskiego. Wielokrotnie odznaczana, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Walecznych.

IPN Oddział w Łodzi

 

W uroczystościach pogrzebowych oprócz rodziny i najbliższych przyjaciół, uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele wojska, władz województwa, miasta i powiatu, uczniowie piotrkowskich szkół oraz mieszkańcy miasta. Ppłk Halinę Kępińską-Bazylewicz w imieniu Służby Więziennej żegnali funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim.

więcej na ten temat (zdjęcia, filmy):

piotrkowski24.pl- Ostatnie pożegnanie łączniczki „Kory”

naszemiasto.pl - Pogrzeb ppłk. Haliny Kępińskiej-Bazylewicz ps. Kora, legendarnej łączniczki 25. Pułku Piechoty AK

epiotrkow.pl - Pożegnaliśmy Halinę Kępińską-Bazylewicz

 

 

kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

zdjęcia: Jarosław Krak, Dariusz Kowalski, Dariusz Śmigielski, Łukasz Michalczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej