11 lutego 2022 roku Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ppłk Robert Sójta wręczył odznaczenia i awanse podległym sobie funkcjonariuszom

Miesiąc luty to wyjątkowy czas dla Służby Więziennej. 103 lata temu, w dniu 8 lutego 1919 r. marszałek Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa, w dekrecie "w sprawie tymczasowych przepisów więziennych" ustalił zasady i organizację polskich więzień. Mimo, że dekret ten miał charakter tymczasowy i funkcjonował tylko przez 10 lat, stworzył zręby polskiego systemu penitencjarnego na odrodzonych ziemiach polskich. Dekret kładł podwaliny pod nowoczesne więziennictwo stając się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego. Dlatego datę jego wydania traktujemy jako początek polskiego więziennictwa.

Rocznica wprowadzenia dekretu, to tradycyjny już czas nadawania odznaczeń i wręczania awansów funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej. W dniu 11 lutego 2022 roku Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ppłk Robert Sójta odznaczył czterech funkcjonariuszy medalami „Za zasługi w pracy penitencjarnej” i wręczył łącznie 12 akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, w tym 2 w korpusie oficerów, 9 w korpusie podoficerskim oraz 1 w korpusie szeregowych. Awans na stopień majora otrzymali kapitanowie Dariusz Gwarda oraz Daniel Bujak starsi wychowawcy działu penitencjarnego.

Z uwagi na reżim sanitarny, w związku z trwającą epidemią, ppłk Sójta spotkał się z odznaczanymi i awansowanymi funkcjonariuszami indywidualnie, składając im życzenia i słowa podziękowania za służbę także w imieniu Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi płk. Jarosława Banasika.

 

kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej