21 listopada 2023 roku zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi mjr Jakub Białkowski wręczył odznaczenia i awanse funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim.

Narodowe Święto Niepodległości, to jedno z najważniejszych świąt dla nas wszystkich. Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej celebrują ten dzień uczestnicząc aktywnie w różnego rodzaju inicjatywach i uroczystościach patriotycznych. Jest to też czas nadawania odznaczeń i wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe. W dniu 21 listopada 2023 roku zastępcza Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi mjr Jakub Białkowski odznaczył jednego z funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim złotą odznaką „Za zasługi dla więziennictwa”.

35 funkcjonariuszy piotrkowskiej jednostki penitencjarnej otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe, w tym dziesięciu, którzy wstąpili do Służby Więziennej zaledwie przed rokiem i dziś awansowali w korpusie szeregowych otrzymując stopnie starszych szeregowych. W korpusie chorążych awansowało ośmiu funkcjonariuszy, a w korpusie podoficerskim szesnastu.

Major Białkowski gratulując funkcjonariuszom awansów podkreślił, że są one wyrazem uznania za ich zaangażowanie w służbę. Szczególne wyrazy uznanie kierował do funkcjonariusza wyróżnionego złotą odznaką „Za zasługi dla więziennictwa”. Prosił o przekazanie najserdeczniejszych życzeń także rodzinom funkcjonariuszy i pracowników piotrkowskiej jednostki penitencjarnej, którą określił mianem jednej z najlepiej działających w kraju. W związku z powyższym w czasie uroczystości wyróżnił Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim mjr. Grzegorza Krawczyka nagrodą za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, duże zaangażowanie, efektywną realizację zadań oraz wysoką jakość wykonywanej służby. Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim dziękując i dołączając się do gratulacji Dyrektora Okręgowego, podkreślił profesjonalizm podległych sobie funkcjonariuszy i podziękował im za ich oddanie ciężkiej służbie.

>>> GALERIA <<<

kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej