22 lutego 2019 roku w piotrkowskim areszcie odbyła się odprawa z udziałem ścisłego kierownictwa jednostki na której dokonano podsumowania działań podejmowanych w 2018 roku przez poszczególne piony służby

Odprawę poprowadził Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim płk Krzysztof Mrówczyński. Kierownicy poszczególnych działów zreferowali zestawienia informacji z zakresu funkcjonowania swojego pionu służby w roku 2018, a także przedstawili zaplanowane przedsięwzięcia na rok 2019. Zwrócono szczególną uwagę na trwającą na wielu płaszczyznach modernizację służby. W minionym roku zmodernizowano m.in. system łączności, system CCTV w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach, system PPOŻ, wybudowano instalację fotowoltaiczną 60 kW, ukończono I etap budowy nowej studni głębinowej, wymieniono jedną z więźniarek, rozpoczęto wymianę umundurowania i wyposażenia w środki ochrony osobistej i nową broń. Podsumowano prowadzone programy resocjalizacyjne, kursy zawodowe dla osadzonych oraz wzrastające wskaźniki dotyczące zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Poddano analizie między innymi poziom zaludnienia, zdarzenia mające miejsce w służbie, budżet jednostki, poziom jej zabezpieczeń oraz realizację różnych obowiązków ustawowych.

Działalność piotrkowskiej jednostki penitencjarnej w 2018 roku została oceniona pozytywnie, a jednymi z najważniejszych zadań na 2019 rok, poza skuteczną resocjalizacją skazanych, zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa na terenie jednostki oraz ochroną społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, będą budowa hali produkcyjnej na terenie aresztu w której znajdą zatrudnienie skazani, budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OZ Golesze oraz wymiana systemu CCTV na cyfrowy.

 

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej