W związku z trwającą modernizacją Służby Więziennej do Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim dotarła pierwsza dostawa nowoczesnego sprzętu.

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017 – 2020 objął piotrkowski areszt. Jednym z głównych założeń programu jest poprawa bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczy przez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Zakłada on m.in. zakup nowoczesnego uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia specjalnego, modernizację urządzeń ochronnych czy wymianę taboru samochodowego.

Na początek funkcjonariusze piotrkowskiej jednostki penitencjarnej otrzymali m.in. 40 strzelb kal. 12 mm Mossberg, 15 wyrzutników pocisków obezwładniających kal. 40 mm, celowniki holograficzne, kamerę inspekcyjną, amunicję, pasy taktyczne oraz osprzęt do w/w uzbrojenia. W najbliższym czasie do aresztu trafi sprzęt do ochrony osobistej funkcjonariuszy.

Realizacja Programu stworzy warunki do prawidłowego wykonywania przez Służbę Więzienną jej ustawowych zadań. Istotnie poprawi skuteczność jej działań, co w konsekwencji wpłynie na wzrost bezpieczeństwa jednostki, funkcjonariuszy i społeczeństwa.

por. Cezary Jabłoński

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej