23 listopada 2022 roku mogli się o tym przekonać uczniowie klasy mundurowej z Radomska

Uczniowie technikum o profilu logistyk z innowacją wojskową z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku odwiedzili piotrkowską jednostkę penitencjarną. Młodzież dowiedziała się jakie warunki musi spełnić kandydat starający się o wstąpienie do służby. W trakcie wizyty uczniowie zapoznali się też z nowoczesnym wyposażeniem, uzbrojeniem, umundurowaniem i środkami ochrony osobistej. Przybliżono im warunki służby funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, mogli zobaczyć oddziały mieszkalne, cele oraz inne niedostępne miejsca.

 

kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej