Nastolatkowie ze szkoły średniej rozmawiali w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim ze skazanym, którego życie runęło przez używki

Uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego Witosa w Bujnach w dniu 9 października 2019 roku, ponownie gościli w murach piotrkowskiej jednostki penitencjarnej. W ramach zapoczątkowanej współpracy Szkoły z Aresztem Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, uczniowie wzięli udział w spotkaniu poświęconym profilaktyce uzależnień, które odbyło się w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Inicjatorem współpracy był kierownik oddziału por. Łukasz Pasek, który do współpracy w działaniach profilaktycznych zaangażował także funkcjonariuszy policji. Zajęcia były okazją do przekazania młodzieży treści edukacyjnych oraz informacyjnych poświęconych działaniu narkotyków, w tym dopalaczy oraz alkoholu, na organizm człowieka. Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat zagrożeń i konsekwencji jakie niesie ze sobą przyjmowanie takich substancji. Jeden ze skazanych, który ukończył terapię w tutejszym oddziale terapeutycznym opowiedział o początkach swojego kontaktu ze środkami psychoaktywnymi, swojej drodze ku uzależnieniu i negatywnych konsekwencjach jakie poniósł dokonując niewłaściwych wyborów życiowych.

 

por. Cezary Jabłoński, Rzecznik Prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej